Privacy verklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat gegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Tevens worden er in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts, fysiotherapeut of podotherapeut. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. In geval van doorverwijzing zal uw schriftelijke toestemming worden gevraagd om uw gegevens te delen met de betreffende zorgverlener.

Als uw behandelend therapeut ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Waar kunnen de gegevens uit uw dossier ook nog voor gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt altijd alleen maar met uw schriftelijke toestemming.
• Voor het gebruik tijdens een geanonimiseerd intercollegiale toetsing.
• De NAW-gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
• Eventueel voor het gebruik voor waarneming in geval van langdurige ziekte.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst, vereist 20 jaar bewaard op een versleutelde externe harde schijf/USB.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• Datum van de behandeling
• Korte omschrijving van de behandeling met prestatiecode
• Kosten van het consult

Indien u nog vragen hebt kunt u met mij contact opnemen. Info@praktijkmezi.nl of via 06-29212868